AAA
KOLEKCJA

Adam Adach

tytuł pracy
WESTERPLATTE PROUD
olej na płótnie 45 x 35 cm, 2008

Zakup dzieła do Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
W debacie o tym, kto przejmie patriotyczną narrację, w historii pojawiają się różne dysonanse. Jeden z nich polega na ukrywaniu preferencji seksualnych i kryzysie psychicznym, którego doświadczył we wrześniu 1939 roku dowódca obrony Westerplatte, mjr Henryk Sucharski.

Malowany w kolorach tęczy obraz inspirowany był fotografią Sucharskiego.

Obecnie użycie tęczowej nakładki jest to powszechnym zabiegiem praktykowanym w mediach społecznościowych w działaniach domagających się szacunku dla mniejszości: Bohater, Gej, Człowiek, LGBT. To brzmi dumnie!

W tym sensie, inwestując i wprowadzając nowe znaczenia i schematy interpretacyjne wywodzące się z dóbr/tekstów kultury, obraz w istocie uczestniczy w dziele upodmiotowienia.


Adam Adach – ur. 1962 w Nowym Dworze Mazowieckim, absolwent Ecole Nationale des Beaux-Arts w Lionie (1990) i Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu (1995). Mieszka i pracuje w Warszawie i Paryżu.