AAA
KOLEKCJA

Aleka Polis

tytuł pracy
IDOL NADWIŚLAŃSKI 


obiekt drewniany, polichromowany, wysokość 50 cm + seria 23 zdjęć Idola sfotografowanego w Warszawie i okolicy 
2006/9Rzeźba przypomina postać ludzką o dwóch obliczach zwróconych w przeciwne strony, a tym samym kojarzy się z rzymskim bogiem Janusem, symbolem władzy. 

Jej (post)krytyczna twórczość skupia się na temacie rekonstrukcji tożsamości, podmiotowości, w przestrzeni kontrolowanej przez szeroko pojętą władzę. Prace Polisiewicz, tworzone z pełną świadomością porażki poszukiwania krytycznego dyskursu, otwierają przestrzeń dla nieobciążonej propagandą interpretacji.*

Poprzez artystyczne interwencje konsekwentnie „dezaktywuje mechanizmy władzy i przywraca wspólnemu użytkowaniu zawłaszczone dotychczas przestrzenie." Podejmuje wyzwanie wyrywania „wszelkim mechanizmom" „potencjału użytku". Wciela się w postać trickstera, który nie zważając na ryzyko, narusza granice sacrum.*
 
 
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,  doktorantka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Artystka. Feministka. Aktywistka. Eksperymentatorka.
W swoich realizacjach Aleka posługuje się wideo, fotografią cyfrową, performance, miejską partyzantką, tworzy animacje, filmy dokumentalne, obiekty, manifesty. Współtworzy z innymi tymczasowo i długoterminowo.
Przekształca życie w sztukę i sztukę w życie. Podejmuje tematy związane z tożsamością, podmiotowością, władzą, wykluczeniem, nierównością społeczną.
Do ważniejszych prac artystki należą m.in. "Bestiarium Podświadomości", "Matryca", "IBM Dedicated", "Wartopia", cykl protestów "Rosa Rotes", "Błąd w czasoprzestrzeni", "krajobrazy przed- i po-rewolucyjne".
Brała udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą.
W latach 2004 - 2014r. Współpracowała z czasopismem OBIEG, gdzie założyła pierwszą w Polsce telewizję wernisażową OBIEG.TV. Realizowała filmy z oprowadzań artystów, kuratorów po wystawach.
zamknij