AAA
WYDARZENIA

Alicja Żebrowska


HOMUS 
fotografie czarno-białe, 1994
Tytuł pracy jest neologizmem, który ma sugerować z jednej strony związki biologiczne człowieka ze światem zwierzęcym, a z drugiej nadawać jej „bohaterom” charakteru wyjątkowego, indywidualnego oraz alegorycznego.

Homus to figura retoryczna zbudowana na podstawie złożonego zespół zachowań i uwarunkowań egzystencjalnych człowieka. Nazwa odnosi się do całej kompozycji par ludzkich, a nie jest nazwą każdej postaci z osobna. Układy pokazują symbolicznie relacje pomiędzy ludźmi. Pozycja na dole odzwierciedla sytuację zależności, poddaństwa, przegranej, słabości, zniewolenia, uległości, rozpaczy, tragizmu, śmierci, bierności, łagodności, lenistwa. Pozycja u góry ma symbolizować aktywność, agresję, walkę, życie, atak, inicjatywę, pracę, władzę, hegemonię, wygraną, siłę, radość.

Wszystkie cztery układy tworzą jedną kompozycję, kalejdoskop możliwych wariantów relacji mężczyzn i kobiet. 


Alicja Żebrowska – ur. 1956 w Zakopanem, absolwentka UMCS w Lublinie (1980) oraz Wyższej Szkoły Sztuk Stosowanych w Wiedniu (1992). 

Jest artystką intermedialną, tworzy filmy wideo, fotografie, instalacje, akcje artystyczne. W twórczości konsekwentnie bada stany graniczne ciała, seksualności, eksploruje sferę tabu ludzkiej natury i jej społecznej emanacji, interesuje się aspektami ekspresji, jakie generuje psychika ludzka. Od 1997 roku realizuje wspólnie z Jackiem Lichoniem długoterminowy projekt Infiltron, będący wyznaczonym przez autorów sposobem uczestnictwa w społeczeństwie.


zamknij