AAA
KOLEKCJA

ANASTASIA MIKHNO

tytuł pracy
Phenotype A
(fotografa i wideo prezentacja na bazie zdjęć), 2018

„Projekt powstał na pograniczu dwóch nauk - genetyki i antropologii, w którym dobrowolnie wzięło udział 86 mieszkańców Europy Wschodniej. Wykorzystując techniki klasycznej antropologii fizycznej (kefalometrii) i fotografii, ma na celu zilustrowanie jedności i różnorodności fenotypów Europejczyków w nadziei na zwrócenie uwagi na problemy ksenofobii, dyskryminacji i rasizmu. Z kolei badania genetyczne wraz z uzyskaniem możliwości odtworzenia biologicznej przeszłości społeczeństwa dowodzą, że geografia naszego genomu może być niewiarygodnie rozległa. Projekt porusza również pytania dotyczące identyfikacji, nie tylko indywidualnych cech opisowych, ale także kwestii identyfikacji płciowej (transwestytyzm, transseksualizm)”. 


Tematyka prac Anastasii Mikhno dotyczy problemów społecznych, związanych z wykluczeniem, samotnością, zmaganiem się z restrykcyjnymi normami, problemami komunikacji międzykulturowej, sposobami przepracowywania traumatycznej pamięci. W 2018 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Fotografia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwentka Zaporoskiej Państwowej Akademii oraz Szkoły Telewizyjnej «Interszkoła» (Ukraina), stypendystka Programu Gaude Polonia – 2012 (Polska).
zamknij