AAA
KOLEKCJA

Andrzej Tobis

tytuł pracy
A-Z (Gabloty edukacyjne)

zestaw 20 zdjęć
(lambda, laminat satynowy, PCV) o wymiarach 51,8 x 36,8 cm
gablota (drewno, tektura, papier, szkło), 55 x 40 x 5cm każda

Punktem wyjścia dla projektu A–Z jest słownik Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch, wydany w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej, wraz z jego późniejszymi wydaniami (drugim i trzecim), zawierającymi nieznaczne zmiany względem wydania pierwszego. W ramach projektu hasła i zwroty opracowane w NRD są obecnie, po ponad 50 latach, ponownie ilustrowane. Fotografie do haseł zaczerpniętych z oryginalnego słownika mogą być wykonane wyłącznie na terenie Polski. Sfotografowane sytuacje i obiekty nie są aranżowane ani cyfrowo montowane – muszą być odnalezione. Każde hasło w wersji niemieckiej i polskiej opatrzone jest numerem indeksu z oryginalnego słownika. Zdjęcie oraz hasło umieszczone pod nim na białym pasku stanowią integralną całość.

Prace nad projektem rozpoczęły się w listopadzie 2006 roku. Do połowy 2014 roku zrealizowanych/odnalezionych zostało ponad 500 haseł. Projekt A–Z ma charakter utopijny – nie wiadomo, jak długo będzie kontynuowany, choć oczywiste jest, że nigdy nie uda się go zrealizować w całości. Na potrzeby ekspozycji wystawowych każde zilustrowane hasło przybiera postać drewnianej, pomalowanej na biało i przeszklonej gabloty o wymiarach 55 × 40 × 5 cm. Gabloty wieszane są w jednym lub dwóch rzędach w kolejności alfabetycznej (zgodnie z regułami języka polskiego). Minimalny eksponowany zestaw musi zawierać 10 gablot. Taka forma projektu prezentowana jest pod nazwą A–Z (Gabloty edukacyjne).

Punktem wyjścia dla projektu A–Z jest słownik Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch, wydany w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej, wraz z jego późniejszymi wydaniami (drugim i trzecim), zawierającymi nieznaczne zmiany względem wydania pierwszego. W ramach projektu hasła i zwroty opracowane w NRD są obecnie, po ponad 50 latach, ponownie ilustrowane. Fotografie do haseł zaczerpniętych z oryginalnego słownika mogą być wykonane wyłącznie na terenie Polski. Sfotografowane sytuacje i obiekty nie są aranżowane ani cyfrowo montowane – muszą być odnalezione. Każde hasło w wersji niemieckiej i polskiej opatrzone jest numerem indeksu z oryginalnego słownika. Zdjęcie oraz hasło umieszczone pod nim na białym pasku stanowią integralną całość.

Prace nad projektem rozpoczęły się w listopadzie 2006 roku. Do połowy 2014 roku zrealizowanych/odnalezionych zostało ponad 500 haseł. Projekt A–Z ma charakter utopijny – nie wiadomo, jak długo będzie kontynuowany, choć oczywiste jest, że nigdy nie uda się go zrealizować w całości. Na potrzeby ekspozycji wystawowych każde zilustrowane hasło przybiera postać drewnianej, pomalowanej na biało i przeszklonej gabloty o wymiarach 55 × 40 × 5 cm. Gabloty wieszane są w jednym lub dwóch rzędach w kolejności alfabetycznej (zgodnie z regułami języka polskiego). Minimalny eksponowany zestaw musi zawierać 10 gablot. Taka forma projektu prezentowana jest pod nazwą A–Z (Gabloty edukacyjne).
 
 
Andrzej Tobis urodził się w 1970 roku. W wieku 20 lat przeprowadził się do Katowic, gdzie odtąd z przerwami mieszka do dziś. W 1995 roku ukończył tamtejszą Akademię Sztuk Pięknych, w której obecnie prowadzi jedną z dyplomujących pracowni malarstwa.

 

zamknij