AAA
KOLEKCJA

Aneta Grzeszykowska

tytuł pracy
Selfie
 
Tusz pigmentowy na papierze bawełnianym
27 x 36 cm
2013
 
Zakup dzieła do Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Cykl fotografii “Selfie” lokuje się na styku prak­tyki fotograficz­nej i rzeźbiarskiej; jego istotą jest analiza procesu autokreacji, jed­nego z fun­damen­tal­nych tematów sztuki, ale też pod­stawowej kwestii dla kon­dycji dzisiej­szego, post­medial­nego społeczeństwa.
Grzeszykowska tworzy groteskowy, rzeźbiarski kalam­bur: na gładkich, skórzanych tłach eks­ponuje naturalistycz­nie opracowane modele frag­mentów własnego ciała wykonane ze świńskiej skóry. Na naszych oczach składa z części swój autopor­tret, nie­codzienne selfie. Cielesność i autoerotyzm potrak­towane są z wisiel­czym humorem, co prze­mienia doświadczenie estetyczne w zmaganie z pod­stawowymi, egzysten­cjal­nymi emocjami.
1974 urodzona w Warszawie
1994-1999 studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
od 1999 współpraca artystyczna z Janem Smagą
2014 laureatka Paszportu Polityki w kategorii Sztuki Wizualne
Mieszka i pracuje w Warszawie

Głównym medium, w którym pracuje Aneta Grzeszykowska, jest fotografia. Traktuje ją jednak instrumentalnie, jako narzędzie realizacji bardziej zaawansowanych ćwiczeń artystyczno-ontologicznych. Artystkę interesuje rola, jaką odgrywa fotografia w tworzeniu i dokumentowaniu tożsamości człowieka. W jej projektach filmowych figura ludzka ma charakter marionetek, podobnie zresztą jak w jej rzeźbach-lalkach. Jednym z głównych tematów twórczości Grzeszykowskiej jest jej własna tożsamość, którą analizuje i z którą „gra” na wielu poziomach: wymazując  własną postać z rodzinnego archiwum fotografii (Album, 2005) czy wcielając się w postać Cindy Sherman (Untitled Film Stills, 2006). W niektórych swoich projektach – jak chociażby w cyklu portretów nieistniejących ludzi (Untitled, 2006) – Grzeszykowska wykorzystuje możliwości cyfrowej manipulacji obrazem, w innych posługuje się fotografią i filmem w klasyczny sposób, kładąc nacisk na performatywny wymiar działalności artystycznej. Motywy, które obsesyjnie wręcz powracają w twórczości Grzeszykowskiej, to m.in. nieobecność, niewidzialność, znikanie oraz konfrontacja ciała i myśli z niebytem.

 
 
zamknij