AAA
KOLEKCJA

Daniel Rycharski

tytuł pracy
SZTANDAR ŚW. EKSPEDYTA
haft komputerowy

Zakup dzieła sztuki do Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Pomysł na stworzenie sztandaru, przedstawiającego chrześcijańskiego męczennika z epoki Cesarstwa Rzymskiego, miał swój początek w serii działań protestacyjnych w trakcie trwania tak zwanego Zielonego Miasteczka. Przez 129 dni grupa rolników zajmowała teren naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, wznosząc tymczasowe miasteczko protestacyjne. Był to przestrzenny wyraz swoistej konserwatywnej rewolucji, niepozbawionej jednak elementów wykazujących wysoki, tworzonych w związku z potrzebą komunikacji postulatów. Daniel Rycharski, wcielając się w rolę artysty-etnografa, przez wiele dni obserwował zaistniałą sytuację społeczną, prowadząc liczne rozmowy oraz warsztaty plastyczne Zaowocowało to oficjalną prośbą do artysty, złożoną przez jedno z kół NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, o stworzenie sztandaru będącego narzędziem związkowej identyfikacji, a w razie konieczności elementem protestu. Sztandar św. Ekspedyta jest nie tylko próbą uwspółcześnienia dawnych przedstawień ikonograficznych, lecz również wizerunkiem mającym znaczenie polityczne, budującym tożsamość związkową w oparciu o wyobrażenia męstwa i odwagi zaczerpnięte z katolickiego imaginarium. Wedle zamawiających, sztandar służy do pokrzepienia sił duchowych. To również ciekawy przykład skomplikowanych relacji, w jakie mogą wejść artyści współcześni, wcielając się w rolę mediatorów pomiędzy polem praktyk współczesnej sztuki zaangażowanej a organizacjami związkowymi o narodowo-katolickim charakterze
zamknij