AAA
KOLEKCJA

Edwin van der Heide

tytuł pracy
Sound Modulated Light 3.0.PL


instalacja dźwiękowa, 2007
(komputer Apple Mac Mini z klawiaturą i myszą, monitor Samsung, 8 autorsko zaprojektowanych odbiorników, 3 autorsko skonstruowane modulatory, 8 par słuchawek, 50 żarówek halogenowych


Sound Modulated Light 3.0.PL 

instalacja dźwiękowa, 2007 

(komputer Apple Mac Mini z klawiaturą i myszą, monitor Samsung, 8 autorsko zaprojektowanych odbiorników, 3 autorsko skonstruowane modulatory, 8 par słuchawek, 50 żarówek halogenowych


Sound Modulated light 3.0.PL jest środowiskiem światła i dźwięku, gdzie dźwięk nie jest prezentowany akustycznie, lecz poprzez promieniowanie światła. Prawie niewidzialnie częstotliwości są transponowane na dźwięk. W instalacji sygnał świetlny jest zastąpiony skomponowanym materiałem dźwiękowym. 

Dzieło ma określoną architekturę, która tworzy przestrzeń kreowaną światłem z dźwiękowym rezultatem. Każde źródło światła odgrywa podwójną rolę: jest częścią projekcji wizualnej i jednocześnie projektem audio. Dźwięk jest modulowany przez światło poprzez intensywność modulacji.

Edwin van der Heide to jeden z najciekawszych artystów pracujących na gruncie dźwięku, przestrzeni i ich wzajemnej interakcji. Jego prace są trudne do zdefiniowania za pomocą tradycyjnych pojęć z dziedziny muzyki, sztuki dźwięku czy mediów, ponieważ artysta często pracuje na krawędzi wykorzystywanego medium. Autor wielu instalacji audiowizualnych, performance’ów, jest również wykładowcą akademickim. Projektował i wykorzystywał na żywo instrumenty oparte na sensorach (m.in. grupa Sensorband).


zamknij