AAA
KOLEKCJA

Elżbieta Jabłońska


tytuł pracy
GRY DOMOWE
flipper, 2002
Stworzony przeze mnie obiekt pozbawiony został hazardowej funkcji oraz klasycznej estetyki. Zamieniony w małe mieszkanko i wyposażony w miniaturki sprzętów domowych stał się grą na zupełnie odmiennych zasadach. Wpadająca kula powoduje zamęt i chaos w istniejącym porządku. 

Praca nawiązuje w sposób bezpośredni do specyficznego rodzaju walki z atakującymi nas zewsząd przedmiotami codziennego użytku. Jak większość moich realizacji również ta inspirowana była otaczającą mnie najbliżej rzeczywistością. Idąc tym tropem, można ją uznać za rodzaj dowartościowania codzienności, niezależnie od tego, czy jest ona przewidywalna, czy składa się z wyjątkowych sytuacji.

Elżbieta Jabłońska

Flipper (nazywany też pinball) to rodzaj automatu do gry polegającej na odbijaniu metalowej kulki przy pomocy ruchomych płetw (łapek, z ang. flipper) po lekko nachylonej planszy; nie można dopuścić do wpadnięcia kulki w otwór znajdujący się na dole. Na planszy porozmieszczane są różne elementy, których trafienie zwiększa liczbę punktów. 


zamknij