AAA
KOLEKCJA

Ewa Partum


tytuł pracy
SAMOIDENTYFIKACJA

10 zdjęć wykonanych technika analogowego fotomontażu, 40 x 50 cm każde, 1980/2007

Fotografie te informują o istnieniu szczególnej relacji między faktycznym stanem rzeczy a tym, co zostało na nich przedstawione.

Wyznaczniki życia społecznego, określony zespół wzorów dotyczących funkcjonowania jednostki zajmującej określony status społeczny i kulturowy – w tym wypadku kobiety – gdzie pojęcie roli (bycie kobietą, matką, gospodynią domową, człowiekiem określonego zawodu, przedstawicielką społeczności lokalnej) rozumiane jako pewnego rodzaju suma ról, model wytworzony przez tradycję, jako pewien zespół funkcjonujący w świadomości społecznej – wzór osobowy kobiety – wytwór kultury patriarchalnej, funkcjonujący w postaci norm życia społecznego, w skuteczny sposób upośledza kobietę przy pozorach respektu dla niej. 

Zdarzenia zanotowane jako moja własna interwencja, nie wyczerpują tego problemu, są tylko jego postawieniem.

Ewa Partum, 1980 r.


Urodzona w 1945 w Grodzisku Mazowieckim k. Warszawy, od 1983 mieszka w Berlinie. Studia rozpoczęła w PWSSP w Łodzi, kontynuowała je w ASP w Warszawie (dyplom z malarstwa 1970). Należy do pierwszego pokolenia polskich konceptualistów (od 1965). Jej działalność ma charakter prekursorski w dziedzinie sztuki konceptualnej, sztuki feministycznej, body artu, sztuki krytycznej i teorii sztuki. Autorka pierwszych w Polsce konceptualnych instalacji w przestrzeni publicznej, akcji, obiektów, cykli fotografii, filmów określonych przez nią jako „kino tautologiczne” poezji wizualnej, performances i mail-artu. Istotę swoich działań sformułowała tak: „akt myśli jest aktem sztuki”.

W latach siedemdziesiątych występowała z dużymi realizacjami konceptualnymi o charakterze lingwistycznym i akcjami w przestrzeni publicznej (Łódź, Warszawa). Wiele z jej akcji krytykowało kryteria postrzegania kobiety w patriarchalnej kulturze, m.in. stereotyp widzenia kobiety przez pryzmat cielesnego wyglądu i traktowania jej wyłącznie jako obiektu seksualnego. W 1980 roku powstałą „Samoidentyfikacja”, legendarny cykl fotomontaży wystawiony w Małej Galerii w Warszawie. Cenzura zabroniła pokazu niektórych prac i druku katalogu.
zamknij