AAA
KOLEKCJA

Igor Krenz

tytuł pracy
Zmęczone Muchy
Film, 5’38/ loop

Zakup dzieła sztuki do Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Film należy do realizowanego od końca lat 80-tych cyklu “The white wall video”, rozgrywającego się w przestrzeni pracowni. To filmowa inwentaryzacja wybranych przedmiotów, fragmentów architekonicznych przestrzeni, stanowiąca swoistą bazę obiektów wykorzystywanych w kolejnych pracach wideo. Koncentracja na zależnościach pomiędzy nimi wskazuje na ontologiczny charakter ich istnienia. W filmie "Zmęczone muchy" zastana rzeczywistość zostaje diametralnie zmieniona i ukontekstowiona przez dodanie interwencyjnej w swoim charakterze ścieżki dźwiękowej.
zamknij