AAA
KOLEKCJA

Janek Simon

tytuł pracy
Rzeźba z Muzeum Człowieka w Paryżu odtworzona na podstawie rysunków Oskara Hansena i Lecha Kunki [2]
obiekt
wydruk z polilaktydu (pla) na drukarce 3d domowej roboty
40 x 15 cm
postument o wysokości 130 cm
2014
 
Zakup dzieła do Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 W swoich pracach Janek Simon inspiruje się teoriami i modelami naukowymi jak również zmieniającą się wraz ze zmianami cywilizacyjnymi specyfiką i użytecznością takich dziedzin wiedzy jak geografia czy ekonomia. Instalacje i obiekty Simona to często wizualizacje oparte na wzorach matematycznych, fizycznych oraz danych statystycznych. Jednocześnie prace te mają wymiar eksperymentalny i anarchiczny, obrazują zderzanie naukowych teorii z rzeczywistością codziennego życia, aktualnymi zjawiskami socjologicznymi i politycznymi. Szereg prac, często zawierających złożone układy elektroniczne, powstaje według zasad Do It Yourself, są wykonane od początku do końca samodzielnie przez artystę, który w świadomy sposób poszukuje metod pracy i strategii alternatywnych dla współczesnej kultury masowej produkcji i obowiązującego systemu artystycznej wytwórczości. Simon realizuje również rozbudowane projekty w różnych częściach świata angażujące innych artystów i podważające tradycyjną, europocentryczną ekonomię produkcji artystycznej. 

Seria rzeźb nawiązujących do form tzw. sztuki prymitywnej, wykonanych za pomocą samodzielnie zmontowanej przez artystę drukarki 3D. Źródłem ikonograficznym do poszczególnych figur były szkice z przełomu lat 50. i 40. XX wieku, wykonane przez polskich artystów awangardowych odwiedzających w tym czasie paryskie Muzeum Człowieka. Prace z tej serii były po raz pierwszy prezentowane jako część wykonanej przez Simona oprawy scenograficznej wystawy "Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna" w warszawskiej Zachęcie (2013/2014). 
 
 
 
zamknij