AAA
KOLEKCJA

Jerzy Kosałka


tytuł pracy
BITWA POD KŁOBUCKIEM 
BITWA POD KŁOBUCKIEM 
papier pakowy, 30 x 40 cm, 1986
akryl na płótnie, 196 x 696 cm, 2007
[…] W pierwotnej „Bitwie pod Kłobuckiem” – tej z magazynu „Luxus” – użyto szarego papieru pakowego, zadrukowanego dwubarwnie wzorem ornamentalnym, składającym się z dwóch elementów: figury zamkniętej pofalowanej, organicznej i miękkiej, w kolorze zielonej oraz grubej, krótkiej czerwonej kreski, jakby pałki, w kolorze czerwonym. W powstałych później wersjach, malowanych na płótnie, użyto wykonanych przez artystę stempli o formach i kolorach skopiowanych z wzoru z papieru pakowego. Oczywista dychotomia obu figur, do których użyto kontrastujących i dopełniających kolorów oraz kształtów, odwołujących się do opozycyjnych konotacji seksualnych męskie–żeńskie powoduje, że mamy do czynienia z obrazem spolaryzowanego universum. Niezwykle wymowny jest jednak nie tylko ornament, lecz także pierwotna funkcja, gdyż wybór papieru pakowego odnosi się do zawieszenia czasowego funkcji rzeczy opakowywanej. […] Dzieło służyło więc jako element społecznej wymiany (wiele osób miało w domach popularny papier), a artysta niezauważalny przedmiot posiadania (tani, powszechny, dostępny) zamieniał jak magik w przedmiot prestiżu, choć transformacja nie była ani trwała (wobec braku rynku), ani nieodwracalna. To, co było przedmiotem działań artysty, nazwać więc można raczej anamorfozą, zmianą perspektywy patrzenia niż trwałą zmianą statusu dzieła-przedmiotu. Zmiana sposobu patrzenia podkopywała jednak wiarę w neutralność pisania historii i kwestionowała istnienie właściwego punktu widzenia, budziła więc świadomość i odpowiedzialność obywatelską w trudnych czasach ustrojowej przemiany. Toporny charakter schematu składającego się z pałek i nieregularnych obłych figur, bitwy sztywniaków i obłych, to oczywiście perspektywa przekomponowująca przeszłość. Ukazując możliwość takiej dekompozycji, Jerzy Kosałka pokazuje pewną możliwość zabawy, która jednocześnie usuwa nam grunt pod nogami, oczyszczając z zakorzenienia w określonej przeszłości. […]

Anna Markowska 


Urodzony w 1955 roku w Będzinie. W latach 1970–1975 uczył się w Liceum Plastycznym w Katowicach, gdzie działał w grupie Mesa. Studiował w PWSSP we Wrocławiu. W 1981 roku uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. W latach 1983–1987 był asystentem we wrocławskiej PWSSP. Pracując na uczelni, dołączył do redakcji wydawanego przez studentów artystycznego pisma „Luksus” (Nieregularny Magazyn Psychoaktywny). Po zawiązaniu się grupy Legendarny Luxus uczestniczył w większości jej artystycznych wystąpień. W roku 1995 debiutował jako artysta indywidualny, prezentując wystawę „Skromnie bez luksusu”. W swojej twórczości wykorzystuje różne technologie i używa różnych mediów. Buduje obiekty. Tworzy również instalacje, często są to instalacje robione do konkretnego miejsca.


zamknij