AAA
KOLEKCJA

Justyna Górowska

tytuł pracy
Iris i Reks
Wideo-performance Format: avi 2009


Justyna Górowska w swojej twórczości artystycznej rekonstruuje przed odbiorcą niewinną i utraconą wizję świata. Jest to najwyraźniej kosmos, w którym człowiek, fauna i flora stanowią jeden wspólny ekosystem i mają jedną wspólną (pan)świadomość. Można zatem powiedzieć za Gilles’em Delleuzem, którego przywołuje w notatkach sama artystka, że ciało w jej realizacjach „nie jest [...] definiowane poprzez konkretne organy zamknięte w funkcjonalną całość, ale poprzez afekty krążące w specyficznie pojmowanym «ciele bez organów», wyznaczonym przez najróżniejsze wpływy, jakim ono ulega i jakie samo generuje”.
Roman Lewandowski

Justyna Górowska – ur. 1988, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kierunku Intermedia. Zajmuje się performance, wideo, rzeźbą i fotografią. Laureatka głównej nagrody VII edycji konkursu Samsung Art Master (2010). Jej prace były prezentowane w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie (2010), a także na międzynarodowych wystawach i festiwalach artystycznych, m.in.„Christmas Palm” w berlińskim Freies Museum (2009), „700IS 2010” podczas International Video Art Festival na Islandii (2010) oraz IX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji Interakcje” (2009).
zamknij