AAA
KOLEKCJA

Konrad Maciejewicz

tytuł pracy
Untitled
Untitled
kolaż
papier
36 x 62 cm
2012

Untitled
kolaż
papier
38 x 60 cm
2012

Maciejewicz w swoich pracach wykorzystuje najczęściej medium kolażu, za pomocą którego tworzy narracje wizualne. Używa fotografii zaczerpniętych ze starych czasopism ilustrowanych. Jego metoda pracy – tak jak w klasycznym kolażu – polega m.in. na cięciu i sklejaniu, ale sam proces pracy artysty ma szczególny wymiar. W kolaż wpisana jest przemoc, a tematy podejmowane przez autora są związane często z tematem śmierci i początkiem nowego życia. Maciejewicz tnie materiał kulturowy, poddaje fragmentaryzacji ludzkie ciało, rzeczy i architekturę, by całość połączyć w nową integralną jakość. Przetwarza „niewinne” obrazy, by całkowicie zmienić ich tożsamość. Kwerendy w poszukiwaniu odpowiednich elementów do budowy prac i operacje na obrazach są osobistą podróżą w świat kultury wizualnej z pogranicza obsesji. Użyty materiał w postaci fotografii może być obiektem fantazji w tym samym rozumieniu co baśń.
Michał Jachuła

zamknij