AAA
KOLEKCJA

Magdalena Moskwa

tytuł pracy
Bez tytułu nr 86
obiekt (zaprawa kredowa, olej na szlagaluminium), 37-43-44cm, 2016 rok.
 
Zakup dzieła do Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Punktem wyjścia był wcześniejszy obraz z 2005 r skąd zaczerpnięta została forma jelita . W pracy nr. 86 z 2016 r autorka odchodzi od dosłownego znaczenia formy, która tutaj posłużyła do zbudowania ekspresji mającej na celu stworzenie wewnętrznego portretu (zapisu ekspresji i energii , napięcia) który jednocześnie funkcjonuje jako forma abstrakcyjna

Magdalena Moskwa zajmuje się malarstwem, fotografią, haftem, tworzy obiekty–ubrania o nieużytkowym charakterze ,które są formą mentalnych kombinezonów. W malarstwie, fotografii i obiektach interesuje ją pogłębiony psychologicznie portret.
zamknij