AAA
KOLEKCJA

Maria Pinińska-Beres

tytuł pracy
Szkic do performansu Transparent wykonanego na polach Prądnika w Krakowie


Rysunek wykonany flamastrem na papierze o rozmiarach 20 x 28 cm, oprawiony
1980
Maria Pinińska-Bereś (urodzona 17 sierpnia 1931 w Poznaniu, zmarła 20 kwietnia 1999 w Krakowie), autorka rzeźb, obiektów, instalacji, performensów. Prekursorka sztuki feministycznej i landartu w Polsce. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej prace są w kolekcjach największych polskich muzeów i najważniejszych kolekcjach polskiej sztuki XX wieku.  


zamknij