AAA
WYDARZENIA

Paweł Książek

N.N. 16

olej na płótnie
35 x 45 cm

Sztukę Pawła Książka, chociaż składają się na nią prawie wyłącznie obrazy, można nazwać intermedialną, a samego malarza – interdyscyplinarnym. Świadczy o tym proces twórczy, w którym artysta wykorzystuje fotografię, filmy – zarówno profesjonalne, jak i amatorskie, muzykę, obiekty znalezione i rzeźby-modele, które niejednokrotnie wykonuje sam, zanim przystąpi do pracy nad samym obrazem. Efektami tego specyficznego systemu pracy są płótna, na których mieszają się wzorce kultury wysokiej i niskiej, dawnej i współczesnej, dobrze wszystkim znane motywy zaczerpnięte z malarstwa modernistycznego i odnalezionych przez artystę fotografii.

 

Operujące postmodernistycznymi strategiami malarstwo Książka pełne jest cytatów, odwołań, aluzji i zapożyczeń. Artysta strategie te wykorzystuje świadomie i celowo, zderzając ze sobą w swoich cyklach malarskich wysoki modernizm z muzyką black metal, prace Valie Export czy Mariny Abramović ze znalezionymi w internecie wybrykami nastolatków, a także ujęcia z filmów niemieckiego ekspresjonizmu z modernistyczną architekturą Europy Środkowej. Malarstwo Książka jest jak palimpsest, nawarstwiony i rozwarstwiający się tekst. Jest rodzajem konceptualnego śledztwa i dochodzenia, z których wyłania się inna niż oficjalna wizja historii sztuki i jej związku z życiem.
Wojciech Szymański

zamknij