AAA
KOLEKCJA

Paweł Książek

tytuł pracy
 
„N.N. 16”, 
Olej, płótno, 35 x 45 cm, 2007
Sztukę Pawła Książka, chociaż składają się na nią prawie wyłącznie obrazy, można nazwać intermedialną, a samego malarza – interdyscyplinarnym. Świadczy o tym proces twórczy, w którym artysta wykorzystuje fotografię, filmy – zarówno profesjonalne, jak i amatorskie, muzykę, obiekty znalezione i rzeźby-modele, które niejednokrotnie wykonuje sam, zanim przystąpi do pracy nad samym obrazem. Efektami tego spe- cyficznego systemu pracy są płótna, na których mieszają się wzorce kultury wysokiej i niskiej, dawnej i współczesnej, dobrze wszystkim znane motywy zaczerpnięte z malarstwa modernistycznego i odnalezi- onych przez artystę fotografii.

Operujące postmodernistycznymi strategiami malarstwo Książka pełne jest cytatów, odwołań, aluzji i zapożyczeń. Artysta strategie te wykorzystuje świadomie i celowo, zderzając ze sobą w swoich cyklach malarskich wysoki modernizm z muzyką black metal, prace Valie Export czy Mariny Abramović ze znal- ezionymi w Internecie wybrykami nastolatków, a także ujęcia z filmów niemieckiego ekspresjonizmu z modernistyczną architekturą Europy Środkowej.

Malarstwo Książka jest jak palimpsest, nawarstwiony i rozwarstwiający się tekst. Jest rodzajem konceptu- alnego śledztwa i dochodzenia, z których wyłania się inna niż oficjalna wizja historii sztuki i jej związku z życiem.

Wojciech Szymański


Paweł Książek rocznik 1973. Mieszka i pracuje w Krakowie i w Szczecinie. 1992-1997 - studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1996-1997 - studia w Hochschule für Gestaltung, Offenbach am Main 2011 - Artist in Residence, Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2013 - Artist in Residence, SOArt, Austria Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2008. W latach 2007-2019 współpracował z galerią ŻAK I BRANICKA. Od 2014 r. wykładowca na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego prace prezentowano na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w: Salzburger Kunstverein, Salzburg, Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, Art Stations Foundation, Poznań, Instytucie Polskim w Berlinie, Art Basel Statements, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Skulpturenmuseum Glaskasten Marl, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Kunsthalle Krems, Arnold Schönberg Center, Wiedeń; Sean Kelly Gallery, Nowy Jork.
zamknij