AAA
KOLEKCJA

Robert Rumas


tytuł pracy
MANEWRY MIEJSKIE – EDYCJA SZCZECIŃSKA 
obiekt interaktywny, 200 x 170 x 80 cm, 2005
"Manewry miejskie" to działanie w przestrzeni publicznej, które zwraca uwagę na społeczną specyfikę społeczną danego miasta. Artysta stawia w tym celu nielegalne "znaki drogowe". 

Twórczość Roberta Rumasa ma mocny związek z kodami społecznymi, stereotypami i fetyszami kultury masowej władającymi zbiorową wyobraźnią. Tematem jego prac wielokrotnie była przestrzeń publiczna, w której pojawia się też to, co prywatne, gdzie obie rzeczywistości nakładają się na siebie i przenikają, tworząc żywą, nieustanne zmieniającą się strefę "wspólną". Takim miejscem wspólnym jest bez wątpienia przestrzeń miejska, w której manifestuje się zarówno władza, ekonomia, jak również rozmaite formy egzystencji.

Tak opisywał ich ideę artysta:

"Projekt jest kontekstualną refleksją nad społecznym funkcjonowaniem miejsc i jednostek. Wiąże się to bezpośrednio z naznaczaniem, zawłaszczaniem i przywłaszczaniem przestrzeni publicznej określającej dane relacje społeczne, określone obyczajowo, etnicznie, historycznie, politycznie, czasowo, przestrzennie, kulturowo i wyznaniowo."

"Manewry miejskie" miały na celu zwrócenie uwagi na społeczną specyfikę danego miasta, panujących w nim relacji międzyludzkich, czy miedzykulturowych i zaznaczenie miejsc, w których zdarza się coś szczególnego, typowego dla jakiejś ulicy, parku czy osiedla. Szczególną uwagę artysty zajmowały sytuacje patologiczne oraz to, dlaczego się pojawiają w określonej przestrzeni publicznej. Każdorazowo, przed rozpoczęciem "Manewrów miejskich", Rumas badał sytuację społeczną w wybranym mieście, zapoznawał się z jego historią, specyfiką, prowadził rozmowy z mieszkańcami, przeglądał prasę lokalną i informacje w internecie. Następnie projektował odpowiedni zestaw znaków – piktogramów, przypominających znaki drogowe (wykonanych profesjonalnie w tych samych formatach). Umieszczał je następnie na ulicach, chodnikach, na terenie osiedli mieszkalnych, przy dworcach, w parkach, w pobliżu różnych instytucji, itp.

 

Urodzony w 1966 w Kielcach. Artysta, kurator, animator kultury, projektant przestrzeni wystawienniczych i scenicznych. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

Roberta Rumasa interesuje problematyka społeczeństwa jako obiektu manipulacji w kontekście pojęć dotyczących religii, narodu czy rasy. Jego twórczość jest wielowątkowa, w wielu wypadkach oparta na konkretnym kontekście historycznym, społecznym, politycznym czy kulturowym. Od początku swojej twórczości Robert Rumas wyraźnie poddaje krytyce polski katolicyzm, jego powierzchowność i obłudę. W wielu wypadkach język artystyczny artysty oparty jest na kiczu, który łączy z symboliką „narodową”. Religia jest tu jedynie elementem skomplikowanej struktury, równie ważnym, co ekonomia, polityka czy dysfunkcje społeczne. Od ponad dekady dokonuje on interwencji w społeczną tkankę miejską, rozszerzając tym samym zakres swoich poszukiwań, anektując skomplikowaną, potraktowaną holistycznie, przestrzeń miejską.

W Polsce prezentował swoje prace m.in. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i Gdańsku. Poza krajem brał udział w wielu ważnych wystawach, m.in. w Kunst- und Ausstellungshalle w Bonn, Moderna Musset w Sztokholmie, Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Kunsthalle w Wiedniu. Równolegle zajmuje się organizacją przestrzeni i scenografią w spektaklach multimedialnych i teatralnych. Współpracował z Leszkiem Bzdylem przy projekcie „Odys-Seas” w ramach międzynarodowego festiwalu Seas, zaprojektował scenografię do dramatu Pawła Demirskiego „Kiedy przyjdą podpalić twój dom, to się nie zdziw” oraz instalację do „Kartoteki” Tadeusza Różewicza w reżyserii Michała Zadary w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu.


zamknij