AAA
KOLEKCJA

Ryszard Woźniak


tytuł pracy
Cykl: Kandydat na prezydenta, (4 obrazy pod wspólnym tytułem)
akryl na płótnie, 1 obraz (żółte tło, kwiat irys), 200 x 160 cm, 2000, 3 obrazy, 200 x 160 cm, 2001, fot. Ryszard Woźniak
Pogląd na sztukę

[…] Artysta koncentruje się na tworzeniu indywidualnych, niepowtarzalnych wypowiedzi, poszukując idei i form dla subiektywnych prawd płynących z istnienia. Poprzez pojedyncze realizacje poszukuje odpowiedzi na elementarne pytanie: Jak jest? To właśnie subiektywizm artysty jest źródłem różnorodności i bogactwa form w sztuce, a bogactwo to, w pewnym sensie, naśladuje naturę. […]

Z jednej strony sztuka zawsze jest współczesna czasom, w których powstaje, z drugiej – często wyprzedza swój czas, a artyści antycypują przyszłe stany realności. Powoduje to sytuację, w której subiektywne doświadczenie artysty nie pokrywa się z doświadczeniem większości ludzi. Niektóre dzieła długo czekają na asymilację w kulturze. Im bardziej zawansowana i wyrafinowana jest kreacja artystyczna, tym więcej kreatywności i wyobraźni potrzebuje odbiorca, aby ją pojąć i zaakceptować. […]

Dla mojej koncepcji sztuki zasadniczym pojęciem jest pojęcie obrazu. W ramach obrazu dokonują się istotne ustalenia co do akceptowanych bądź odrzucanych przez społeczeństwo wartości. Obraz porządkuje rzeczywistość, jest wyrazem panowania nad wielowymiarowością świata zjawisk w granicach dwuwymiarowej płaszczyzny. […] Współczesna kultura wizualna jest dyktaturą twórców obrazów, a sam obraz pozostaje podstawą społecznej komunikacji. Społeczeństwo potrzebuje obrazów do samookreślania i samoograniczenia się.

Ryszard Woźniak


Urodzony w 1956 w Białymstoku. W latach 1976–1981 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Współzałożyciel i członek formacji artystycznej Gruppa (1982–1992), inicjator i współzałożyciel Galerii PWW (Pracownia Wolnego Wyboru), edytor witryny internetowej www.artpilot.pl. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1982 roku jako nauczyciel przedmiotu w Pracowni Technologii Malarstwa i Technik Ściennych warszawskiej ASP. Uczył malarstwa i rysunku w prywatnej Szkole Sztuki w Warszawie. Obecnie profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzi zajęcia w Pracowni Malarstwa i Technik Przetwarzania Obrazu w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej Wydziału Artystycznego UZ. Malarstwo sztalugowe, monumentalne, edukacja sztuki, refleksja nad rolą obrazu malarskiego w tworzeniu systemów wartości to główne obszary jego zainteresowań.
zamknij