AAA
KOLEKCJA

Tomasz Musiał


tytuł pracy
American Dream & Russian Roulette


akryl na płótnie, 130 x 190 cm, 2008

[…] Tomek Musiał operuje zestawieniami osób, co konwencją przypomina teleturniejowe show. Antytetyczne pary postaci tworzą czasem osoby realne [Roman Opałka] i fikcyjne [Neo z Matrixa]. Wykorzystuje podobieństwo brzmienia pojęć i nazwisk lub identyczną datę urodzin zestawionych bohaterów, których nosiciele usytuowani są na antypodach kulturowo-społecznych. Bywa, że tropem jest właśnie jakiegoś rodzaju mentalna bliskość, lecz same postacie nie należą do tej samej rzeczywistości. Jest dzisiejszym artystą, co znaczy działającym na polach nowych kontekstów kultury i operującym językiem form wyrazowych jego doby. Jak reżyser swobodnie, ale z największą świadomością, czerpie z zasobów obrazowych, ikon świata sztuki czy szerzej – kultury. Materią jest tu ów ciągły i otwierający się – w różnych kierunkach postrzegania – ruch czynników ikonicznych i myślowych powodujących, że gra odniesień jest możliwa. I ekscytująca. Jego konstatacje uprzytamniają kulturowe rozbicie ludzkiego świata. Przedstawione charakterystyki są wobec siebie nieprzystawalne i pozostają w izolacji. Wydźwięk tych tablou napawać może niepewnością co do zachowania jakiejś podstawowej wspólnoty cywilizacji, ze względu na pogłębiającą się polaryzację postaw życiowych i odmienność ludzkich potrzeb funkcje przekształcić i czuje radość, gdy może ujawnić swoją siłę przemieniania. […]

Piotr Głowacki


Urodzony w 1974 roku w Częstochowie.

1995-2000 studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

2000 – dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera.

Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa Studyjnego oraz Pracownię Rysunku Użytkowego na Wydziale Sztuk Pięknych w ASP w Łodzi.

W 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się malarstwem, filmem, rysunkiem oraz jest kuratorem wystaw.

 Miał 12 wystaw indywidualnych i brał udział w 80 wystawach zbiorowych. W 2006 r. za obraz „Whipping” został nagrodzony przez Fundację im. Alexandra S.Onassisa w Atenach w International Competition for the Composition of Original Painting. Ponadto otrzymał nagrody na XII Ogólnopolskim Salonie Plastyki „EGERIA 2004” (2004), Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”(2008) oraz na Festiwalu Sztuki Młodych „Przeciąg” w Szczecinie (2009). Prace w licznych kolekcjach w Polsce, Niemczech, USA, Francji i Izraelu. www.tomaszmusial.com


zamknij