AAA
KOLEKCJA

Włodzimierz Paźniak


tytuł pracy
Rzeźba 6704476


rzeźba w drewnie o wymiarach 25 x 93 x 2 cm, wideo w formacie 16:9, 515 min, 2014
Służąc w armii białoruskiej otrzymałem polecenie wyrzeźbić z deski ćwiczebny karabin maszynowy AK - 74. Z braku innych narzędzi - wystrugałem karabin nożem. W 2014 roku powtórzyłem ten akt, również używając noża. Całość zarejestrowałem na wideo, trwającym ponad 5 godzin. Tytuł rzeźby to numer seryjny karabinu AK - 74 którym posługiwałem się w wojsku.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012, oraz nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w VIII edycji konkursu Najlepszy Dyplomy ASP, Gdańsk 2016
W 2016 roku  uzyskał tytuł magistra na wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. 

W swojej praktyce artystycznej wykorzystuje medium rzeźby, rysunku, performance oraz wideo.
zamknij