AAA
KOLEKCJA

Wojciech Duda

tytuł pracy
SOLIDNOŚĆ
c-print diasec face-mounted
150 x 75 cm
2002
fot. Wojciech Duda
 
 
 
Przypomnienie znaku Solidarności, będącej symbolem współczesnej polskiej historii, to przede wszystkim odwołanie do reprezentowanych przez nią idei. Zastąpienie słowa Solidarność słowem Solidność tworzy paradoks, zapytanie budzące wątpliwość dotyczącą trwałości ideałów „solidarnościowych”. Czy istnieją obecnie wzorce konstytuujące całą naszą społeczność?
 
 
Wojciech Duda – ur. 1964 w Szczecinie. Mieszka w Poznaniu i Wrocławiu. Absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 1995 pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2002 współtworzy grupę artystyczną Wunderteam.
W realizacjach artysta stawia pytania o możliwość sformułowania aktualnego kanonu wartości oraz kondycję współczesnego społeczeństwa. Posługuje się subtelnymi zabiegami intertekstualnymi, wykorzystując interakcje zachodzące pomiędzy nakładającymi się znaczeniami, np. w pracach „Solidność” lub „Polska jakość”. Pracuje w różnych mediach.
zamknij