AAA
KOLEKCJA

Wojciech Dada

tytuł pracy
Bez tytułu
Praca inspirowana zjawiskiem opisanym w tekście Piotra Winczorka „Kim jesteś prawdziwy Polaku?”, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 08.02.2008

“(…) Wydaje się (…),że dla uzyskania wpisu na listę prawdziwych Polaków nie wystarcza – choćby najmocniejsze i najgłębiej przeżywane – osobiste poczucie więzi z polską wspólnotą narodową. Zawsze może być ono podważone jako nieautentyczne, czymś skażone lub skierowane w niewłaściwym kierunku. Chodzi zatem raczej o okoliczności, które dają się ująć we względnie obiektywne ramy. Takie ramy ustanawia znajdujące się w potocznym obiegu od wielu lat pojęcie „Polak katolik”. Przynależność do Kościoła rzymskiego bywa uznawana (w kręgach, które chętnie się tym pojęciem posługują) za warunek sine qua non polskości. (…) Prawdziwy Polak katolikiem być musi. Przekonanie, że bywa inaczej, tych, którzy są do tej myśli silnie przywiązani, jest przedsięwzięciem beznadziejnym. Udowadnianie zaś tym, którzy są pewni, że polskości danej osoby nie zagraża nawet jej ateizm, jest zgoła niepotrzebne. (…)”

Piotr Winczorek (1943-2015) - prawnik i publicysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, znawca tematyki konstytucyjnej, członek Trybunału Stanu.

 
zamknij