AAA
KOLEKCJA

Zofia Rydet

tytuł pracy
Z cyklu ZAPIS SOCJOLOGICZNY. SZCZECIŃSKIE
odbitka żelatynowo-srebrowa, zestaw 4 fotografii, ok. 18 x 24 cm każda

Zakup dzieła sztuki do Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Zapis socjologiczny to główne, nigdy nieukończone dzieło fotografki Zofii Rydet. Zamierzeniem artystki było stworzenie totalnego, obejmującego cały kraj, portretu polskiej rodziny we wnętrzu. Powstało kilkanaście tysięcy negatywów, z których tylko część doczekała się autorskich powiększeń w postaci odbitek. Łączy je ścisły rygor kompozycyjny. Ukazują ludzi – pojedynczo, w parach lub w grupie, na tle wybranej ściany ich mieszkania. Fotografie wykonano przy użyciu lampy błyskowej, z zachowaniem jak najszerszego obrazu całego wnętrza oraz jak największej głębi ostrości. Prezentowany wybór fotografii należy do stosunkowo nielicznego (ok. stu negatywów) zbioru Szczecińskie. Artystka wykonywała w tym regionie fotografie m.in. przy okazji odwiedzin swojej przyjaciółki, fotografki Krystyny Łyczywek. Wśród wykonanych tu zdjęć znajdują się jedne z najbardziej znanych i najczęściej wystawianych przez artystkę fotografii z całego cyklu jak fotografia przedstawiająca starego listonosza.
zamknij